fbpx

TARCONi projekt „BIM ettevõtte uute teenuste välja arendamiseks ja tark- ja riistvarabaasi täiendamine“ sai rahastust!

 

TARCONi projekt „BIM ettevõtte uute teenuste välja arendamiseks ja tark- ja riistvarabaasi täiendamine“ on ehituse e-hüppe (RRF) programmis saanud rahastamise otsuse summas 17 032,92 eurot. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Toetuse eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid uuenduslike digitaalsete lahenduste loomisel ja rakendamisel, mis aitavad tõsta sektori tootlikkust ja laiendada e-ehituse platvormil pakutavate teenuste hulka. Projekti rahastusega soetasime kolm erinevat programmi, mis pakuvad nutikaid võimalusi efektiivsemalt töötamiseks erinevates projektides.

 

VREX programm

 

VREX programm võimaldab erinevatel osapooltel liikuda BIM mudeli sees ringi. Tänu sellele saab näiteks korraldada virtuaalkohtumisi töösolevas projektimudelis. Kõigele lisaks on VREX-iga võimalik projekti varajases faasis leida üles mudeli veakohad. Veakohtade leidmine säästab osapoolte raha ja aega.

 

 

Imerso tarkavara

 

Lisaks VREX programmile soetasime Imerso tarkvara, millega lõime 3D punktipilve skaneeringute kasutamise võimekuse. Imerso on veebipõhiselt toimiv programm, mis võimaldab punktipilve võrdlust mudeliga. Tarkvara abil on võimalik analüüsida projekti olemasolevat olukorda mudeliga, samuti edastada projekteerijatele informatsioon, et mudel ning reaalne olukord oleks üks ühele.

 

 

BEXEL Manager

 

Kolmanda tarkavarana soetasime BEXEL Manageri, mis on infomudelitel põhinev ehitusjuhtimise täislahendus projekti kavandamisest kuni varade halduseni. BEXEL Manager tagab meile projekti koordineerimisel täieliku kontrolli. Tarkvara on väga tõhus ka osapoolte kaasamisel ning informatsiooni ühiskasutuses, mis on eriti vajalik just BIM valdkonnas.

Projekti rahastusega seotud tarkvarad on tänaseks erinevate projektide töövoogu implementeeritud ning esmane tagasiside on olnud positiivne.